Chọn phát biểu sai:

A.

Điện trường và từ trường đều tác dụng lực lên điện tích đứng yên.

B.

Điện trường và từ trường đều tác dụng lực lên điện tích chuyển động.

C.

Điện từ trường tác dụng lực lên điện tích đứng yên.

D.

Điện từ trường tác dụng lực lên điện tích chuyển động.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...