Chọn phát biểu sai:

A.

Dung dịch (NH4)2CO3 làm quỳ tím hóa xanh.

B.

Dung dịch muối (CH3COO)2Zn có pH < 7.

C.

Dung dịch muối NaAlO2 làm quỳ tím hóa đỏ.

D.

Trộn dung dịch FeCl3 với dung dịch Na2CO3 thấy sinh ra kết tủa và sủi bọt khí.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...