Chọn phát biểu đúng về mạch dao động LC lí tưởng có chu kì T. Năng lượng từ trường trong cuộn cảm:

A.

Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T.

B.

Biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì 2T.

C.

Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì .

D.

Không biến thiên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì .

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...