Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây:

A. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn không có tiệm cận ngang
B. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn không có giao điểm với đường thẳng y = -1
C. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có tập xác định là Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Đồ thị hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn cắt trục tung tại 2 điểm
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 1 về tiệm cận của đồ thị hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...