Chọn phát biểu đúng. Tính chất nổi bật của tia X là:

A.

Tác dụng lên kính ảnh.

B.

Làm phát quang một số chất.

C.

Làm ion hóa không khí.

D.

Khả năng đâm xuyên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Làm phát quang một số chất.

Tính chất nổi bật của tia X là làm phát quang một số chất.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...