Chọn phát biểu đúng. Tính chất nổi bật của tia X là:

A.

Tác dụng lên kính ảnh.

B.

Làm phát quang một số chất.

C.

Làm ion hóa không khí.

D.

Khả năng đâm xuyên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Làm phát quang một số chất.

Tính chất nổi bật của tia X là làm phát quang một số chất.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...