Chọn phát biểu đúng. Tính chất nổi bật của tia X là:

A.

Tác dụng lên kính ảnh.

B.

Làm phát quang một số chất.

C.

Làm ion hóa không khí.

D.

Khả năng đâm xuyên.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 9

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...