Chọn phát biểu đúng. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là:

A.

Tác dụng nhiệt.

B.

Làm ion hóa không khí.

C.

Làm phát quang một số chất.

D.

Tác dụng sinh học.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tác dụng nhiệt.

Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...