Chọn phát biểu đúng:

Sóng cơ ngang không truyền được trong các chất?

A.

Rắn, lỏng, khí.

B.

Lỏng và khí.

C.

Rắn và lỏng.

D.

Rắn và khí.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...