Chọn phát biểu đúng:

Sóng cơ ngang không truyền được trong các chất?

A.

Rắn, lỏng, khí.

B.

Lỏng và khí.

C.

Rắn và lỏng.

D.

Rắn và khí.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Lỏng và khí.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...