Chọn phát biểu đúng. Quang phổ liên tục của một vật:

A.

Chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật.

B.

Chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.

C.

Phụ thuộc cả bản chất và nhiệt độ. 

D.

Không phụ thuộc bản chất và nhiệt độ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.

Quang phổ liên tục của một vật chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...