Chọn phát biểu đúng. Quang phổ do ánh sáng Mặt Trời phát ra thu được trên Trái Đất là:

A.

Quang phổ vạch phát xạ.

B.

Quang phổ liên tục.

C.

Quang phổ vạch hấp thụ.

D.

Quang phổ đám.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...