Chọn phát biểu đúng. Năng lượng của mỗi photon trong một chùm sáng đơn sắc tỉ lệ với:

A.

Tốc độ của chùm sáng.

B.

Tần số của chùm sáng.

C.

Bước sóng của chùm sáng.

D.

Cường độ của chùm sáng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tần số của chùm sáng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...