Chọn phát biểu đúng khi nói về thí nghiệm Héc xơ:

A.

Thí nghiệm của Héc xơ chỉ có thể giải thích bằng lý thuyết sóng ánh sáng.

B.

Thí nghiệm của Héc xơ chỉ có thể giải thích bằng thuyết lượng tử ánh sáng.

C.

Thí nghiệm của Héc xơ sử dụng bước sóng ánh sáng kích thích lớn hơn giới hạn quang điện của kim loại.

D.

Khi chắn chùm tia hồ quang bằng tẩm thủy tinh thì hai lá của điện nghiệm bị cụp lại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Thí nghiệm của Héc xơ chỉ có thể giải thích bằng thuyết lượng tử ánh sáng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...