Chọn phát biểu đúng khi nói về dòng điện xoay chiều.

A.

Dòng điện xoay chiều có chiều dòng điện biến thiên điều hòa theo thời gian.

B.

Dòng điện xoay chiều có cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

C.

Dòng điện xoay chiều có cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian.

D.

Dòng điện xoay chiều hình sin có pha biến thiên tuần hoàn.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...