Chọn phát biểu đúng. Khi cường độ chùm tia sáng mà không thay đổi bước sóng của nó thì:

A.

Số lượng photon truyền đi trong một đơn vị thời gian tăng.

B.

Năng lượng của mỗi photon tăng.

C.

Tốc độ của photon tăng.

D.

Tần số của photon tăng.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 9

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...