Chọn phát biểu đúng. Khi cường độ chùm tia sáng mà không thay đổi bước sóng của nó thì:

A.

Số lượng photon truyền đi trong một đơn vị thời gian tăng.

B.

Năng lượng của mỗi photon tăng.

C.

Tốc độ của photon tăng.

D.

Tần số của photon tăng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Số lượng photon truyền đi trong một đơn vị thời gian tăng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...