Chọn phát biểu đúng. Hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y vì:

A.

Độ hụt khối của X lớn hơn của Y.

B.

Độ hụt khối của X nhỏ hơn của Y.

C.

Năng lượng liên kết của X lớn hơn của Y.

D.

Năng lượng liên kết riêng trên một nuclon của X lớn hơn của Y.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...