Chọn phát biểu đúng. Hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y vì:

A.

Độ hụt khối của X lớn hơn của Y.

B.

Độ hụt khối của X nhỏ hơn của Y.

C.

Năng lượng liên kết của X lớn hơn của Y.

D.

Năng lượng liên kết riêng trên một nuclon của X lớn hơn của Y.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Năng lượng liên kết riêng trên một nuclon của X lớn hơn của Y.

Tính bền vững của hạt nhân tỉ lệ với năng lượng liên kết riêng (năng lượng liên kết tính cho một nuclon).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...