Chọn phát biểu đúng. Điện từ trường được sinh ra bởi:

A.

Quả cầu tích điện không đổi, đặt cố định và cô lập.

B.

Một tụ điện có điện tích không đổi, đặt cô lập.

C.

Dòng điện không đổi chạy qua ống dây xác định.

D.

Tia lửa điện.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tia lửa điện.

Điện từ trường được sinh ra bởi tia lửa điện.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...