Chọn phản ứng sai:

A.

Phenol + dung dịch Br2  axit picric + HBr.

B.

Rượu benzylic + CuO  anđehit benzoic + Cu + H2O.

C.

Propan-2-ol + CuO  axeton + Cu + H2O.

D.

Etylenglicol + Cu(OH)2 dung dịch màu xanh thẫm + H2O.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...