Chọn oxit có tính bazơ mạnh nhất :

A. BeO.
B. CO2.
C. BaO.
D. Al2O3.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...