Chọn mệnh đề đúng:

A. Khi đi qua Trac nghiem online - cungthi.vn đạo hàm của hàm số f đổi dấu thì Trac nghiem online - cungthi.vn là điểm cực trị của hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn.
B. Nếu hàm số Trac nghiem online - cungthi.vncó đạo hàm tại Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vnthì Trac nghiem online - cungthi.vn là điểm cực trị của hàm số f.
C. Nếu hàm số f đạt cực trị tại Trac nghiem online - cungthi.vn thì Trac nghiem online - cungthi.vn.
D. Nếu Trac nghiem online - cungthi.vn là điểm cực trị của đồ thị hàm số f thì Trac nghiem online - cungthi.vn hoặc hàm số f không có đạo hàm tại Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về cực trị của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...