Chọn lọc tự nhiên theo quan điểm của Đacuyn và quan điểm hiện đại đều dựa trên cơ sở:

A.

Tính vô hướng của biến dị.

B.

Tính vô hướng của các đột biến.

C.

Tính biến dị và di truyền của sinh vật.

D.

Tính thích nghi của sinh vật với môi trường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tính biến dị và di truyền của sinh vật.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 60 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...