Chọn lọc tự nhiên là quá trình xuất hiện từ khi:

A.

Con người xuất hiện.

B.

Con người biết chăn nuôi và trồng trọt.

C.

Sự sống bắt đầu lên cạn.

D.

Bắt đầu xuất hiện sự sống.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...