Chọn lọc tự nhiên không hoạt động khi:

A.

Quần thể gồm các cá thể đồng nhất về mặt di truyền.

B.

Quần thể gồm các cá thể mang các biến dị khác nhau.

C.

Quần thể gồm các cá thể giao phối tự do.

D.

Quần thể gồm các cá thể có kiểu hình thích nghi khác nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Quần thể gồm các cá thể đồng nhất về mặt di truyền.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...