Chọn lọc tự nhiên đào thải các đột biến có hại và tích luỹ các đột biến có lợi trong quần thể. Alen đột biến có hại sẽ bị chọn lọc tự nhiên đào thải:

A.

Không triệt để khỏi quần thể nếu đó là alen trội.

B.

Khỏi quần thể rất nhanh nếu đó là alen trội.

C.

Khỏi quần thể rất chậm nếu đó là alen trội.

D.

Triệt để khỏi quần thể nếu đó là alen lặn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Khỏi quần thể rất nhanh nếu đó là alen trội.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...