Chọn lọc tự nhiên có cơ sở dựa vào:

A.

Sự đấu tranh với môi trường.

B.

Cá thể thích nghi sẽ được tồn tại và ngược lại.

C.

Tính biến dị và di truyền của sinh vật.

D.

Sự phân li tính trạng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tính biến dị và di truyền của sinh vật.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...