Chọn lọc tự nhiên bắt đầu phát huy tác dụng ở giai đoạn:

A.

hình thành các sinh vật đầu tiên.

B.

hình thành các tế bào sơ khai.

C.

sinh vật chuyển từ môi trường nước lên cạn.

D.

các hợp chất hữu cơ đầu tiên được hình thành.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 12

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...