Chọn lọc nhân tạo xuất hiện từ thời gian nào?

A.

Từ khi sự sống xuất hiện.

B.

Từ khi sinh vật bắt đầu chuyển lên cạn.

C.

Từ khi con người biết buôn bán, đổi chác.

D.

Từ khi con người biết chăn nuôi, trồng trọt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Từ khi con người biết chăn nuôi, trồng trọt.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...