Chọn lọc nhân tạo không có vai trò nào sau đây?

A.

Giải thích sự hình thành các loài vật nuôi, cây trồng mới từ một loài ban đầu.

B.

Giải thích vì sao vật nuôi, cây trồng luôn thích nghi cao độ với nhu cầu của con người.

C.

Chọn lọc nhân tạo là nhân tố chính qui định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi, cây trồng.

D.

Giải thích sự hình thành nhiều giống vật nuôi trong mỗi loài.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Giải thích sự hình thành các loài vật nuôi, cây trồng mới từ một loài ban đầu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...