Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau đây?

A.

ln1 = 0.

B.

Hàm số f(x) = ex luôn đồng biến.

C.

lge = 1

D.

log5x > 0 khi x > 1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 lge = 1

lne = 1

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...