Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

 

A.

Hàm số y = xα luôn nghịch biến.

B.

Hàm số .

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...