Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

 

A.

Hàm số y = xα luôn nghịch biến.

B.

Hàm số .

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...