Chọn khẳng định đúng.

A.

6600 = 6000 + 600

B.

6600 = 6000 + 6

C.

6600 = 6000 + 60

D.

6600 = 6000 + 60 + 6

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: 6600 = 6000 + 600 6000 + 6 = 6006 6000 + 60 = 6060 6000 + 60 + 6 = 6066 Vậy khẳng định đúng là: 6600 = 6000 + 600.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...