Chọn hai con lắc lò xo thực hiện hai dao động điều hòa có biên độ lần lượt là A1, A2 với A1 > A2. Nếu so sánh cơ năng của hai con lắc thì:

A.

Chưa đủ căn cứ kết luận.

B.

Cơ năng con lắc thứ nhất lớn hơn.

C.

Cơ năng con lắc thứ hai lớn hơn.

D.

Cơ năng hai con lắc bằng nhau.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 9

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...