Chọn gốc O của hệ trục tại vị trí cân bằng. Vật nặng trong con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục Ox, vận tốc khi qua VTCB là 20π (cm/s). Gia tốc cực đại 2(m/s2). Gốc thời gian được chọn là lúc vật qua điểm M0 có x0 = −10 (cm) hướng về vị trí cân bằng. Coi π2 = 10. Phương trình dao động của vật là phương trình nào sau đây:

A.

x = 10cost + (cm).

B.

x = 15cosπt − (cm).

C.

x = 20cost − (cm).

D.

x = 3cosπt + (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

x = 20cost − (cm).

Gọi phương trình dao động điều hòa của vật có dạng: x = Acos(ωt + φ).

Khi đó: v = −Aωsin(ωt + φ); a = −Aω2cos(ωt + φ).

Qua vị trí cân bằng, vận tốc cực đại: |vmax| = Aω Aω = 20π.          (1)

Qua vị trí biên, gia tốc đạt cực đại: |amax| = Aω2 2 = 200           (2)

Từ (1) và (2) cho ω = (rad/s) và A = 20 (cm).

Phương trình dao động là x = 20cost − (cm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...