Chọn gốc O của hệ trục tại vị trí cân bằng. Vật nặng trong con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục Ox, vận tốc khi qua VTCB là 20π (cm/s). Gia tốc cực đại 2(m/s2). Gốc thời gian được chọn là lúc vật qua điểm M0 có x0 = −10 (cm) hướng về vị trí cân bằng. Coi π2 = 10. Phương trình dao động của vật là phương trình nào sau đây:

A.

x = 10cost + (cm).

B.

x = 15cosπt − (cm).

C.

x = 20cost − (cm).

D.

x = 3cosπt + (cm).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 9

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...