Chọn đáp án sai khi nói về tính chất của tia laze:

A.

Tính đơn sắc cao.

B.

Là chùm sáng kết hợp.

C.

Là chùm sáng hội tụ.

D.

Tia laze có cường độ lớn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Là chùm sáng hội tụ.

Câu này sai vì tia laze là chùm ánh sáng song song (có tính định hướng cao).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...