Chọn đáp án đúng nhất khi nói về dao động cưỡng bức:

A.

Tần số góc của dao động cưỡng bức bằng tần số góc của ngoại lực.

B.

Là dao động duy trì.

C.

Biên độ dao động cưỡng bức không tỉ lệ với biên độ của ngoại lực.

D.

Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số góc của ngoại lực.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số góc của ngoại lực.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...