Chọn đáp án đúng. Dao động tắt dần:

A.

Luôn có hại.

B.

Có biên độ tăng dần theo thời gian.

C.

Có biên độ giảm dần theo thời gian.

D.

Luôn có lợi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Có biên độ giảm dần theo thời gian.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...