Chọn công thức đúng của apatit

 

A.

Ca3(PO4)2

B.

Ca(PO3)2

C.

3Ca3(PO4)2.CaF2

D.

CaP2O7

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

3Ca3(PO4)2.CaF2

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...