Chọn câutrả lời đúng. Hai nguồn sáng kết hợp là hai nguồn phát ra hai sóng:

A.

Có cùng tần số.

B.

Đồng pha.

C.

Đơn sắc và có hiệu số pha ban đầu của chúng thay đổi chậm.

D.

Có cùng tần số và hiệu số pha ban đầu của chúng không đổi.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...