Chọn câutrả lời đúng. Hai nguồn sáng kết hợp là hai nguồn phát ra hai sóng:

A.

Có cùng tần số.

B.

Đồng pha.

C.

Đơn sắc và có hiệu số pha ban đầu của chúng thay đổi chậm.

D.

Có cùng tần số và hiệu số pha ban đầu của chúng không đổi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Có cùng tần số và hiệu số pha ban đầu của chúng không đổi.

Hai nguồn sáng kết hợp là hai nguồn phát ra hai sóng có cùng tần số và hiệu số pha ban đầu của chúng không đổi.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...