Chọn câu trả lời sai khi nói về đặc điểm của các sóng trong thang sóng điện từ:

A.

Đều không mang điện tích, không bị lệch hướng trong điện trường và từ trường.

B.

Có đầy đủ tính chất như sóng cơ học.

C.

Đều truyền được trong chân không.

D.

Theo chiều giảm dần của bước sóng thì tính chất sóng càng rõ nét.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Theo chiều giảm dần của bước sóng thì tính chất sóng càng rõ nét.

Câu này sai vì theo chiều giảm dần của bước sóng thì tính chất hạt càng rõ nét.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...