Chọn câu trả lời đúng. Ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sáng để đo:

A.

Tần số ánh sáng.

B.

Bước sóng của ánh sáng.

C.

Chiết suất của một môi trường.

D.

Vận tốc của ánh sáng.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...