Chọn câu trả lời đúng. Trong thí nghiệm Iâng, nếu xét trên một vân sáng cùng bậc thì ánh sáng bị lệch nhiều nhất là:

A.

Ánh sáng đỏ.

B.

Ánh sáng xanh.

C.

Ánh sáng tím.

D.

Tuỳ thuộc vào khoảng cách giữa hai khe.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ánh sáng đỏ.

Trong thí nghiệm Iâng, nếu xét trên một vân sáng cùng bậc thì ánh sáng bị lệch nhiều nhất là ánh sáng đỏ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...