Chọn câu trả lời đúng nhất về hàm sô Trac nghiem online - cungthi.vn

A. Đồng biến (- Trac nghiem online - cungthi.vn; 0)
B. Đồng biến (0; + Trac nghiem online - cungthi.vn)
C. Đồng biến trên (- Trac nghiem online - cungthi.vn; 0) Trac nghiem online - cungthi.vn (0; + Trac nghiem online - cungthi.vn)
D. Đồng biến trên (- Trac nghiem online - cungthi.vn; 0), (0; + Trac nghiem online - cungthi.vn)
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 1 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...