Chọn câu trả lời đúng. Năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng tím có bước sóng λ = 0,41 (μm) là:

A.

4,85.10-19 (J).

B.

3,03 (eV).

C.

4,85.10-25 (J).

D.

4,85.10-19 (J) và 3,03 (eV).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

4,85.10-19 (J) và 3,03 (eV).

Năng lượng của photon ứng với ánh sáng tím có bước sóng λ = 0,41 (μm) là:

E = = = 4,85.10-19 (J) = 3,03 (eV).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...