Chọn câu trả lời đúng.
Khối lượng của một vật không ảnh hưởng đến

A.

gia tốc của vật.

B.

trọng lượng của vật.

C.

phản lực tác dụng vào vật.

D.

quán tính của vật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phản lực tác dụng vào vật.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...