Chọn câu trả lời đúng. Khoảng vân được định nghĩa là:

A.

Khoảng cách giữa hai vân sáng cùng bậc trên màn hứng vân.

B.

Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp trên màn hứng vân.

C.

Khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp trên màn hứng vân.

D.

Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp trên màn hứng vân và khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp trên màn hứng vân.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...