Chọn câu trả lời đúng. Khi chiếu 2 ánh sáng có tần số f1 = 1015 (Hz) và f2 = 1,5.1015 (Hz) vào một kim loại làm catốt của một tế bào quang điện, người ta thấy tỉ số các động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện là bằng 3. Tần số giới hạn của kim loại đó là:

A.

1015 (Hz).

B.

1,5.1015 (Hz).

C.

7,5.1014 (Hz).

D.

Một giá trị khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

7,5.1014 (Hz).

Vì f1 < f2 v1 > v2 Wd2 = 3Wd1.

Áp dụng công thức Anhxtanh lần lượt cho hai bức xạ, ta có:

= 7,5.1014 (Hz).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...