Chọn câu trả lời đúng. Giới hạn quang điện của natri là 0,5 (μm). Công thoát của kẽm lớn hơn của Natri là 1,4 lần. Giới hạn quang điện của kẽm.

A.

0,7 (μm).

B.

0,36 (μm).

C.

0,9 (μm).

D.

Một kết quả khác.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...