Chọn câu trả lời đúng. Giới hạn quang điện của natri là 0,5 (μm). Công thoát của kẽm lớn hơn của Natri là 1,4 lần. Giới hạn quang điện của kẽm.

A.

0,7 (μm).

B.

0,36 (μm).

C.

0,9 (μm).

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,36 (μm).

Công thoát của Na: A1 = = 3,975.10−19 (J).

Công thoát của Zn: A2 = 1,4A1 = 5,565.10−19 (J).

Giới hạn quang điện của Zn: λ02 = ≈ 0,36 (μm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...