Chọn câu trả lời đúng. Cường độ dòng quang điện bão hoà giữa catốt và anốt trong tế bào quang điện là 16 (μA). Cho điện tích của electron e = 1,6.10−19 (C). Số electron đến được anốt trong một giây là:

A.

1020.

B.

1016.

C.

1014.

D.

1013.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...