Chọn câu trả lời đúng. Công thức tính khoảng vân là (trong đó: a = Khoảng cách giữa 2 khe Iâng; D = Khoảng cách từ mặt phẳng hai khe tới màn ảnh; λ = Bước sóng của ánh sáng:

A.

i = .

B.

i = .

C.

i = .

D.

i = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

i = .

Công thức tính khoảng vân là: i = .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...