Chọn câu trả lời đúng. Chọn h = 6,625.10−34 (J.s); e = 3.108 (m/s), 1eV = 1,6.10−19 (J). Kim loại có công thoát electron là A = 2,62 (eV). Khi chiếu vào kim loại này hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,6 (μm) và λ1 = 0,4 (μm) thì hiện tượng quang điện:

A.

Xảy ra với cả 2 bức xạ.

B.

Không xảy ra với cả 2 bức xạ.

C.

Xảy ra với bức xạ λ1 không xảy ra với bức xạ λ2.

D.

Xảy ra với bức xạ λ2 không xảy ra với bức xạ λ1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Xảy ra với bức xạ λ2 không xảy ra với bức xạ λ1.

Giới hạn quang điện: λ0 = = 0,47 (μm).

Do λ2 < λ0 và λ1 > λ0 nên hiện tượng quang điện xảy ra với bức xa λ2, không xảy ra với bức xạ λ1.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...